Tarieven

Het tarief is afhankelijk van de aard en de omvang van de strafzaak. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende mogelijkheden.

Gesubsidieerde rechtsbijstand (‘pro deo’)

Indien uw inkomen onder een bepaalde inkomensgrens valt of indien uw voorlopige hechtenis is bevolen, kunt u in aanmerking komen voor kosteloze rechtsbijstand. In de volksmond wordt deze gesubsidieerde rechtsbijstand ook wel pro deo advocaat genoemd. Julia zal dan een toevoeging voor u aanvragen.

Vast tarief

Indien u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand kan een vast tarief worden afgesproken voor bijstand in de gehele procedure. U heeft dan geen onzekerheid over de hoogte van het uiteindelijk verschuldigde honorarium.

Uurtarief

Mekkes Advocatuur verleent daarnaast bijstand op basis van uurtarief. U betaalt (telkens) een voorschot en er wordt gedeclareerd op basis van een uurtarief van €200,- per uur exclusief BTW (21%).

Het eerste gesprek is in alle gevallen altijd gratis en vrijblijvend.